paszport dla dziecka
Dziecko Parenting

Jak uzyskać paszport dla dziecka?

Kiedy Twoje dziecko wyjeżdża za granicę, konieczne jest posiadanie paszportu lub dowodu osobistego, w zależności od kraju docelowego. Jeśli podróż odbywa się do krajów Unii Europejskiej (UE), wystarczy dowód osobisty. Jednak w przypadku podróży poza UE, konieczne jest posiadanie paszportu dla dziecka. W tym artykule dowiesz się, jak uzyskać paszport dla swojego dziecka.

Wymagane dokumenty

Aby złożyć wniosek o paszport dla dziecka, potrzebujesz pewnych dokumentów i informacji. Oto lista niezbędnych rzeczy:

 1. Zgoda rodzica lub opiekuna – Wniosek o wydanie paszportu dla dziecka musi być złożony przez matkę, ojca, opiekuna prawnego lub kuratora, w zależności od sytuacji prawnej rodziny.
 2. Zdjęcie dziecka – Przygotuj jedno aktualne, kolorowe zdjęcie dziecka. Możesz zrobić je samodzielnie, korzystając z odpowiednich wytycznych dotyczących zdjęć do paszportu.
 3. Dowód opłaty – Po złożeniu wniosku o paszport, musisz uiścić opłatę. Pamiętaj, że opłata nie podlega zwrotowi.
 4. Aktualny paszport lub dowód osobisty dziecka – Jeśli Twoje dziecko posiada już ważny paszport lub dowód osobisty, musisz dostarczyć go w celu uzyskania nowego paszportu.
 5. Karta Dużej Rodziny – Jeśli spełniasz odpowiednie kryteria i posiadasz ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny, powinieneś ją przedstawić.
 6. Zgoda drugiego rodzica – Jeśli drugi rodzic nie może osobiscie złożyć zgody na wydanie paszportu, może to zrobić poprzez notarialne poświadczenie podpisu. Pamiętaj, że bez zgody drugiego rodzica nie będziesz mógł uzyskać paszportu dla dziecka.
 7. Dokumenty dodatkowe – W niektórych przypadkach, urzędnik może poprosić Cię o dodatkowe dokumenty, takie jak odpis polskiego aktu urodzenia dziecka lub potwierdzenie obywatelstwa polskiego. Jest to konieczne, jeśli występują jakiekolwiek wątpliwości co do tożsamości lub obywatelstwa dziecka, lub jeśli dane w przedstawionych dokumentach są ze sobą sprzeczne.

Procedura składania wniosku

Gdy masz już wszystkie wymagane dokumenty, możesz przejść do procedury składania wniosku o paszport dla dziecka. Oto kroki, które powinieneś podjąć:

 1. Przygotowanie dokumentów – Upewnij się, że masz wszystkie potrzebne dokumenty, jak wymienione wcześniej.
 2. Zapłata za paszport – Przed złożeniem wniosku, należy uiścić opłatę za paszport. Pamiętaj, że sposób płatności może się różnić w zależności od wybranego punktu paszportowego.
 3. Złożenie wniosku – Możesz złożyć wniosek o paszport dla dziecka w dowolnym punkcie paszportowym w Polsce. Sprawdź strony internetowe urzędów wojewódzkich, aby znaleźć informacje o adresach punktów paszportowych.
 4. Odbiór paszportu – Po złożeniu wniosku, otrzymasz informację o przewidywanym terminie odbioru paszportu dla dziecka. Sprawdź status wniosku online, korzystając z usługi „Sprawdź, czy twój paszport jest gotowy”.
 5. Odbiór dokumentu – Matka, ojciec lub opiekun prawny może odebrać paszport dla dziecka w punkcie paszportowym. Przy odbiorze, należy przedstawić ważny dokument tożsamości oraz ewentualny poprzedni paszport dziecka, który zostanie anulowany.

Czas oczekiwania

Po złożeniu wniosku o paszport dla dziecka, zazwyczaj trzeba odczekać około miesiąca, zanim dokument będzie gotowy do odbioru. Pamiętaj, że w niektórych sytuacjach termin oczekiwania może być dłuższy.

Podsumowanie

Uzyskanie paszportu dla dziecka jest ważnym krokiem, gdy planujesz wyjazd za granicę. Pamiętaj o zgromadzeniu wszystkich wymaganych dokumentów i złożeniu wniosku w odpowiednim punkcie paszportowym. Odbierz paszport w wyznaczonym terminie i ciesz się podróżą z Twoim dzieckiem.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 stycznia 2022 r. o dokumentach paszportowych (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 410), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 września 2022 r. w sprawie dokumentów paszportowych (Dz. U. z 2022 poz. 2050), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2022 r.

Możesz również polubić…